Први Фолклористички камп „Вук Караџић“ реализован је 4-12. августа 2018. у Центру за образовање и културу „Вук Караџић“ у Тршићу.

Рад првог Фолклористичког кампа „Вук Караџић“ одвијао се према плану и може се оценити као веома успешан. Осим утисака организационог тима – предавача и логистике Центра, посебно индикативни у том правцу су резултати анонимне анкете спроведене међу полазницима Кампа (анализа анкете ће бити достављена као засебан документ).  

 fkamp1

Полазници

Програм фолклористичког образовања похађало је 18 ученика из 7 градова Србије: Ниш, Крагујевац, Ваљево, Пожаревац, Сремска Митровица, Сремски Карловци, Стара Пазова, као и један ученик из Бања Луке, Република Српска.

Реч је махом о ученицима гимназија и музичке школе, али и медицинске и техничке школе.

Иако су се сви ученици добро уклопили у атмосферу и радни ритам Кампа, захваљујући, између осталог, великом ангажовању предавача и координатора, чини се да ипак као циљну групу треба поставити ученике гимназија и стручних уметничких школа, а изузетке правити само када заинтересовани ученици покажу и неопходан ниво образовања у претходном школовању (што ће бити могуће кроз предвиђену селекцију за наредне прилике).     

Предавачи

Реализацију програма координирала је др Данка Лајић Михајловић, етномузиколог (Музиколошки институт САНУ), а континуирано су били присутни и др Смиљана Ђорђевић Белић, филолог-фолклориста и др Бранко Златковић, филолог-фолклориста (Институт за књижевност и уметност). Предавања су одржали и др Јелена Јовановић, етномузиколог (Музиколошки институт САНУ) и др Бошко Сувајџић, филолог-фолклориста (Филолошки факултет). Радионице је реализовао проф. Бранко Тадић (Музичка школа „Мокрањац“, Београд).

Програм

Програм Фолклористичког кампа повезује савремену науку, образовање и културу. То је иновативан образовни програм, базиран на искуствима интердисциплинарних истраживања у области хуманистичких наука и дисциплина: (народне) књижевности, етнолингвистике, етнологије, етномузикологије, етнокореологије и других, односно инклузивно оријентисане фолклористике. Тако, у односу на стандардне образовне програме, Фолклористички камп нуди до сада недостајући спој сазнања из предмета: српски језик и књижевност, музичка уметност, историја, као и аспекте традиционалне културе који не постоје у државном образовном систему (попут квалитета синкретичност у уметности и процеса акултурације/интеркултуралности у културној историји).

Међудисциплинарном сарадњом омогућено је комплексно упознавање фолклора, те је садржај програма упознавање вербалног фолклора (тзв. народне књижевности), народних обичаја, знања и веровања, (народног) језика, музике и игре.

Методолошки је образовни програм Кампа реализован као комбинација теорије и праксе – у форми предавања и теренског истраживања, а онда и овладавања основним вештинама архивске и научне обраде теренског материјала, те његовог представљања. Поред тога, за полазнике су организоване и две стручне екскурзије (обилазак споменика у вези са историјским догађајима у северозападној Србији 1914. и посета манастиру Троноша), као и радионице извођења народних песама и игара.

Стратегија

Указивањем на везу традиционалних и савремених фолклорних жанрова развија се свест о динамичности функција и жанровских система фолклора. Наиме, кроз формално образовање нуди се представа о фолклору као искључиво архаичном културном наслеђу, чије се функционисање везује за далеку прошлост. О жанровима попут урбаних легенди, вицева, графита, а посебно кратких порука („ес-ем-ес-фолклора“), интернет фолклора и сличног, не стичу ни основне представе. Такође, под музичким фолклором подразумева се најчешће сеоско музичко наслеђе, док се градска – тзв. староградска музика, а посебно новокомпонована музика и популарна музика, не разматрају као феномени народне културе иако чине део културног наслеђа. Препознавањем традиционалних културних модела у савременом животу доприноси се поштовању традиционалне културе и указује на важност очувања нематеријалног културног наслеђа (НКН). Ова област – заштита НКН – једна је од тема којој ће ће бити посвећена посебна пажња наредних година.

 

Циљеви

Основни циљ Фолклористичког кампа је подстицај доживљаја културног идентитета као комплексног и динамичног групног идентитета.

Практични циљ је оспособљавање полазника за самостална истраживања као облик упознавања традиционалних културних израза.

Мултидисциплинарним приступом, који Фолклористички камп промовише, полазницима се омогућава увид у читаво поље хуманистике, а на основу пажње за њихове појединачне капацитете и интересовања, подстичу се даља специфична образовања.

У оквиру Фолклористичког кампа пажња је првенствено посвећена српском фолклору, али се назначавају и основне карактеристике фолклора националних мањина у Србији (којима у будућности могу бити посвећени засебни курсеви). На овај начин утиче се на културну толеранцију и препознавање квалитета посебности у оквирима хуманистичког погледа на савремени свет.


Радно време

ПОНЕДЕЉАК - НЕДЕЉА
07:00 - 22:00

ОКЦ "Вук Караџић"

Вука Караџића бб, 15303 Тршић

ПИБ: 110338153

МБ: 17910159

Телефони:

директор: 015/868-035

рецепција: 015/868-007

финансије: 015/868-031

© 2020 Образовно културни центар "Вук Караџић". Сва права задржана!