Позив за учешће на радионицама - Тршић 2023.

ПОЗИВ УЧЕНИЦИМА СРЕДЊИХ ШКОЛА ЗА УЧЕШЋЕ НА РАДИОНИЦАМА У НОКЦ „ВУК КАРАЏИЋ“ ЗА 2023. ГОДИНУ

Министарство просвете Републике Србије у складу са Стратегијом развоја образовања и васпитања у Републици Србији до 2030. године и посебним циљем дефинисаним у Акционом плану за реализацију Стратегије: Унапређен однос према српском језику и књижевности као основним елементима националног и културног идентитета и унапређивање школовања на српском језику у дијаспори и региону, реализује низ активности у Научно-образовно-културном центру „Вук Караџић“ у Тршићу.

У претходном периоду за надарене ученике средњих школа Републике Србије, Босне и Херцеговине, Републике Словеније, Црне Горе и Румуније реализоване су радионице које су за задатак имале остваривање наведеног циља.

Научно-образовно-културни центар „Вук Караџић“ и ове године организује радионице из области Лингвистике, Историје српске културе, Фолклористике, Класика српске књижевности и Етнологије и културне антропологије. Наведене радионице организоваће се на основном нивоу, за нове полазнике, као и на вишем нивоу, за оне полазнике који су у претходном периоду похађали основни ниво. Предавачи ће, као и на претходним радионицама, бити професори и истраживачи, са Филолошког факултета, Филозофског факултета и Учитељског факултетa Универзитета у Београду, из Института за српски језик САНУ, Института за књижевност и уметност у Београду и Музиколошког института САНУ.

Радионице по областима:

I) Лингвистика (две опште теме):  

а) ЖАРГОНИЗМИ, ФРАЗЕОЛОГИЗМИ, ДИЈАЛЕКТИЗМИ У ОДНОСУ НА СТАНДАРНИ ЈЕЗИК, са подтемама: Фразеологија српског језика; Жаргонизми у светлу когнитивне лингвистике; Дијалекти у односу на стандардни језик

б) ДИГИТАЛНА ХУМАНИСТИКА

II) Историја српске културе:

а) Основни ниво: ИСТОРИЈА СРПСКЕ КУЛТУРЕ (једна радионица за полазнике који се први пут пријављују);

б) Виши ниво: ТРАДИЦИЈА КАО СТВАРАЛАЧКИ ПОДСТИЦАЈ У САВРЕМЕНОЈ СРПСКОЈ КУЛТУРИ (једна радионица за полазнике који су већ похађали радионице).

III) Фолклористика:

а) Основни ниво: ФОЛКЛОР – ВЕРБАЛНИ И МУЗИЧКИ ИЗРАЗИ ТРАДИЦИОНАЛНЕ КУЛТУРЕ (једна радионица за полазнике који се први пут пријављују);

б) Виши ниво: ТЕРЕНСКО ИСТРАЖИВАЊЕ ФОЛКЛОРА И ТРАДИЦИОНАЛНЕ КУЛТУРЕ ТРШИЋА И ЈАДРА (једна радионица за полазнике који се први пут пријављују);

IV) Музикологија и етномузикологија:  УВОД У ИСТРАЖИВАЊА СРПСКЕ МУЗИКЕ – за ученике средњих музичких школа

V) Класици српске књижевности

VI) Етнологија и културна антропологија

Кратак опис програма радионица можете погледати у наставку:

За учешће у раду радионица пријаве се подносе најкасније до петка 9. јуна 2023. године, попуњавањем упитника у наставку.

Попуни упитник

После селекције коју ће извршити Програмски савет Центра, одабрани ученици добиће званични позив на адресу школе (контакт адресу који су оставили приликом пријаве), за присуство наведеним радионицама.

Реализација наведених програма планирана је за следеће термине:

-        од 2. јула до 9. јула 2023. године – први део и октобар 2023. године други део – Етнологија и културна антропологија

-        од 16. јула до 29. јула 2023. године – Лингвистика;

-        од 30. јула до 12. августа 2023. године – Историја српске културе

-        од 30. јула до 6. августа 2023. године – Фолклористика

-     од 30. јула до 6. августа 2023. године – Музикологија и етномузикологија: Увод у истраживања српске музике – за ученике средњих музичких школа 

-     од 13. августа до 22. августа 2023. године – Класици српске књижевности

Планирано је да сви ученици добију потврде за успешно савладан програм, а оним ученицима који под вођством ментора са успехом напишу и одбране своје истраживање, биће објављен рад у петом зборнику радова Млади и србистика полазника радионица у Научно-образовно-културном центру „Вук Караџић“ у Тршићу.

Боравак на бази пуног пансиона за полазнике радионица финансира Министарство просвете из сопствених средстава. Учесници радионица сами сносе трошкове путовања.

 


Радно време

ПОНЕДЕЉАК - НЕДЕЉА
07:00 - 22:00

ОКЦ "Вук Караџић"

Вука Караџића бб, 15303 Тршић

ПИБ: 110338153

МБ: 17910159

Телефони:

директор: 015/868-035

рецепција: 015/868-007

финансије: 015/868-031