Историја српске културе

Термин: 31. јул - 11. август 2018. године.

Наставници

Проф. др Александар Јовановић, асист. Дуња Ранчић, асист. Бојан Марковић

Циљ курса

Курс је намењен ученицима средњих школа − полазницима школе у Тршићу. Курс се остварује са намером да полазници:

  • Упознају најзначајније моменте развоја културе на тлу Србије у праисторији и античком периоду и српске културе у три њена релативно оделита али и међусобно повезана периода (словенски − пагански, средњовековни – српсковизантијски и модерни – грађански)
  • Стекну свест о целини и разноликости наше културе, унутарњем развоју и прожимањима са другим културама, о њеним најзначајнијим прегаоцима, али и о искушењима и дилемама са којима се суочавала и суочава се.
  • потпуније разумеју и одреде културне појаве из прошлости и садашњости, да буду поносни на културна постигнућа која су створили и сачували наши преци, али и да знају да је свака генерација у обавези да чува оно што је добила у наслеђе, да га својим радом увећа и тако увећано преда потомцима.
  • заволе културу, развијају своје културне потребе, да негују сопствену осећајност и емпатију, несебичност и разумевање за друго.
  • снаже свој културни и национални идентитет

2. Програм

I Појам и специфичности српске културе: 1. Одређење српске културе; 2. Облици српске културе свакидашњи живот, језик, уметности, наука); 3. Простори српске културе; 4. Српска етнолошка слика; 5. Проучавање српске културе, најзначајнији научници и студије.

II Култура на тлу Србије, праисторијско и античко наслеђе: 6. Праисторијска налазишта на подручју Србије; 7. Римска налазишта на подручју Србије;

III Наслеђе словенске културе (српскословенска култура): 8. Словенска митологија; 9. Пагански поглед на свет; 10. Народна књижевност.

IV Основе српсковизантијске културе: 11. Примање хришћанства; 12. Стварање српске средњовековне државе и српске православне цркве; 13. Формирање првог књижевног језика; 14. Књижевност, архитектура, сликарство, музика.

V Модерна грађанска култура (18–20. век): 15. Културни прелом у 18. веку; 16. Формирање модерне српске нације и борба за културно јединство; 17. Развој књижевног језика; 18. Развој уметности; 19. Развој науке; 20. Оснивање просветних, културних и научних институција; 21. Облици модерне културе.

VII Европски контекст српске културе

VIII Истраживачки задаци. У договору са полазницима, а у складу са садржајем и циљевима курса.

3. Поезија и култура (радионица)

Читање и анализа песама модерних српских песника у којима је, на један или други начин (као својеврсни подтекст или интертекст), активирана српска култура.

Песме. Васко Попа: „Сопоћани“, „Косово поље“, „Манасија“; Миодраг Павловић: „Перунов одлазак“, „Солунска браћа“, Бранко Миљковић: „Расковник“; Љубомир Симовић: „Десет обраћања Богородици Тројеручици хиландарској“, „Храст“, „Вага Вука Караџића“; Иван В. Лалић: „Плава гробница“; Милосав Тешић: „Коло сентандрејско“, „Соба: рођење брата“; Милена Марковић: „Малена Бањска“.

4. Стручни једнодневни излет:

Тршић – Текериш − Гучево – Соко град – Мачков камен – Крупањ – Тршић.

5. Литература

  • Јован Деретић, Културна историја Срба, EVRO BOOK Београд, 2016.
  • Историја српске културе (редакциони одбор: Павле Ивић и др), Дечје новине, Горњи Милановац – Београд, 1994. (одабрана поглавља, доступно на http://www.rastko.rs/isk/index_c.html)
  • Нова историја српског народа, приредио Душан Т. Батаковић, Наш дом, Београд, 2000.
  • Сима М. Ћирковић, Срби међу европским народима, Equilibrium, Београд, 2004. (одабрана поглавља)

 


Радно време

ПОНЕДЕЉАК - НЕДЕЉА
07:00 - 22:00

ОКЦ "Вук Караџић"

Вука Караџића бб, 15303 Тршић

ПИБ: 110338153

МБ: 17910159

Телефони:

директор: 015/868-035

рецепција: 015/868-007

финансије: 015/868-031

© 2022 Научно-образовно културни центар "Вук Караџић". Сва права задржана!