Фолкористички камп "Вук Караџић"

Теримин: 5. август - 12. август 2018. године.

I Опис:
Фолклористички камп „Вук Караџић“ нуди иновативан образовни програм, базиран на искуствима интердисциплинарних истраживања у области хуманистичких наука и дисциплина: народне књижевности, етнолингвистике, етнологије, етномузикологије, етнокореологије и других, односно инклузивно оријентисане фолклористике.
Програм Фолклористичког кампа полазницима нуди сазнања о човеку, култури и њиховим многоструким и сложеним везама, а у односу на то фолклор тумачи широко, укучујући и (народни) језик, музику и игре. У оквиру Фолклористичког кампа пажња ће првенствено бити посвећена српском фолклору, са назначавањем основних карактеристика фолклора националних мањина у Србији (којима ће у будућности бити посвећени засебни курсеви).
Методологија Фолклористичког кампа базира се на споју теорије и праксе, а оне воде ка оспособљавању полазника за критичка промишљања и самостална истраживања као облик упознавања људи и култура. Посебан вид знања и вештина биће понуђен кроз факултативне едукативне-креативне радионице: радионице за извођење народне музике и игре, радионице традиционалних заната и слично.
Предавачи у Фолклористичком кампу су афирмисани истраживачи у различитим хуманистичким дисциплинама из Института за књижевност и уметност, Музиколошког института САНУ, Балканолошког института САНУ, Етнографског института САНУ, Филолошког факултета, Филозофског факултета, Факултета музичке уметности. Кроз њихову сарадњу са матичних професионалних позиција дошло се и до саме идеје Фолклористичког кампа, а успешна досадашња сарадња гаранција је квалитетне реализације овог, високопотенцијалног образовног програма.
II Циљеви:
Програмом и методама рада Фолклористички камп има за циљ да подстиче доживљај културног идентитета као комплексног и динамичног групног идентитета.
Указивањем на везу традиционалних и савремених фолклорних жанрова развијаће се свест о односу људских потреба и начина њиховог задовољавања кроз историју. На тај начин развијаће се поштовање за традиционалну културу и указивати на важност очувања нематеријалног културног наслеђа. Програм Кампа тако ће повезати савремену науку, образовање и културу.
Мултидисциплинарним приступом, који Фолклористички камп промовише, полазницима ће се омогућити увид у читаво поље хуманистике, а на основу пажње за њихове појединачне капацитете и интересовања, биће подстакнуто даље специфично образовање.
III Активности:
Фолклористички камп је организован у три неформалне етапе: (1) теоријска предавања, (2) теоријска и практична обука за теренско-истраживачки рад и (3) рад на индивидуалним и тимским пројектима полазника.
IV Динамички план активности:
1. дан, 5. август
Стручна екскурзија
2-5. дан, 6-9. август
Предавања у Образовно-културном центру „Вук Караџић“
Предавачи: фолклористи др Смиљана Ђорђевић Белић, др Бранко Златковић и др Бошко Сувајџић, етномузиколози др Данка Лајић Михајловић и др Јелена Јовановић
6-8. дан, 10-12. августа
Теренски рад по групама, ментори: др Бранко Златковић, др Смиљана Ђорђевић Белић, др Данка Лајић Михајловић
Рад ментора са полазницима на индивидуалним и тимским истраживачким темама

Факултативне едукативно-уметничке радионице за традиционално народно певање водиће проф. Бранко Тадић, Музичка школа „Мокрањац“, Београд.

Координатор Фолклористичког кампа „Вук Караџића“ је др Данка Лајић Михајловић.


Радно време

ПОНЕДЕЉАК - НЕДЕЉА
07:00 - 22:00

ОКЦ "Вук Караџић"

Вука Караџића бб, 15303 Тршић

ПИБ: 110338153

МБ: 17910159

Телефони:

директор: 015/868-035

рецепција: 015/868-007

финансије: 015/868-031

© 2022 Научно-образовно културни центар "Вук Караџић". Сва права задржана!